headerphoto

Prehistorické památky - tauly

Taula Trepuco
 
Mapa Menorky - tauly Tauly Torrellafuda, Torretrencada Taula Sant Agustí Vell (Ses Talaies) Taula Sa Comerma de Sa Garita Taula Torralba d'en Salort Taula Torrellisa Vell Taula Talatí d´en Dalt Taula Binissafullet Nou Taula Trepuco Taula Sa Torreta de Tramuntana (Torre Blanca)
Tauly - megalitické kamenné stoly tvořené dvěma na sebe položenými kamennými deskami do tvaru písmene "T". Tauly bývaly součástí megalitických vesnic a o jejich pravém účelu se nyní pouze spekuluje. Mohlo se jednat o prostou konstrukci pro podporu střechy, posvátné místo či obětiště. Na Menorce bylo nalezeno šest zcela neporušených taul (vysokých skoro tři metry).

Tauly (taulas katalánsky stoly) byly postaveny ze dvou velkých bloků kamene, z nichž jeden byl ve vertikální poloze, upevněný v podloží, druhý položený vodorovně na prvním tak, že celek vytváří velké písmeno T. Proto bývá často taula srovnávána s indickým posvátným "tau". Některé tauly jsou vysoké až 4 metry a oba kameny dohromady váží asi 25 tun. Na ostrově se nachází kolem 30 taul, ne všechny se ale dochovaly v dobrém stavu až do dneška. Tato záhadná konstrukce se nachází uvnitř prostoru s absidou, v jehož zdech se objevují ve stejné vzdálenosti velké vertikální kamenné bloky, které sloužily k oddělení jednotlivých prostorů. Obvykle tam bývají i malé výklenky pro obětní dary věřících. Existují také důkazy o tom, že v interiérech jednotlivých prostorů se udržovaly stále ohně a byla obětována mladá zvířata (ovečky, kůzlata a telata). Náboženský účel menorských taul, které nebyly objeveny na žádném jiném místě, je zcela bez pochyby. Předmět kultu a hlavně funkce ústřední konstrukce ve formě písmene T zůstává však až do dnešní doby předmětem dohadů. Někteří vědci se přiklánějí k názoru, že taula tvořila centrální sloup v prostoru. Jiní zase stavbu považují za zdroj božské energie či spojení mezi zemí a vesmírem. Další se domnívají, že šlo o obětní oltář. V poslední době se objevila i hypotéza, že taula má astrální význam. Všechny tauly jsou totiž natočeny stejným směrem, a sice k jasným hvězdám. Předpokládá se, že každá osada měla jen jednu taulu ve veřejném prostoru poblíž talaiotu. Tato skutečnost dává za pravdu domněnce, že tauly byly v posvátném území a sloužily k náboženským obřadům obyvatel obce. Přesto však zůstávají tauly dodnes zahaleny tajemstvím.

Zdroj: http://www.menorca.cz