headerphoto

Obranné věže

Obranné věže
Torre de Fornells
Obranné věže byly budovány na pobřeží Menorky na přelomu 18. a 19. století. Stavěli je Španělé nebo Angličané, podle toho, kdo zrovna ostrov ovládal, na obranu před přistáním nepřátelských lodí. Věže byly postavené na místech s dobrým rozhledem tak, aby každá věž měla přímou viditelnost na dvě sousední věže. Věže jsou kruhového půdorysu, vysoké kolem osmi metrů, většinou třípatrové. V podzemí měly vodní rezervoár, v prvním patře býval sklad střeliva a potravin, druhé patro obývalo vojsko a poslední horní část věže byla upravena jako dělostřelecká základna, odkud bylo možné střílet dělové koule na nepřátelské lodě blížící se k pobřeží ostrova.
V současné době je většina těchto věží ve vlastnictví státu a některé z nich slouží jako muzeum (Torre de Fornells, Torre d'en Penjat, Torre de Sant Nicolau).

Strážní věže
Torre de Sa Talaia (Atalaya de Torret, Sa Vigia)
V 16. a 17. století byly stavěny strážní věže (atalayas), které sloužily k varování před nájezdy pirátů. Nebyly opevněné a sloužily k vysílání kouřových nebo ohňových signálů. Tyto věže se většinou nedochovaly nebo jsou silně poškozené.

Středověké věže
Torre de Binixiquet
Ve vnitrozemí můžeme najít ale i mnohem starší středověké věže ze 14. století, postavené za vlády Alfonsa III., který vybojoval zpět Menorku z nadvlády muslimů. Tyto většinou dvoupatrové věže s čtvercovým půdorysem sloužily místním obyvatelům na ochranu proti pirátům. Obránci z vrcholu věže lili vařící olej a vrhali kameny na útočníky dole pod věží. Věže byly součástí usedlostí, a když nebezpečí pirátských nájezdů pominulo, byly k nim často přistavovány další budovy. V současné době jsou tyto věže převážně v soukromém vlastnictví. Vidět je tak můžete většinou jen přes plot někde v dálce jako součást domu. Po řadě z nich jsou pojmenovány ulice (Camí de sa Torre, Camí de Torret).
Mapa Menorky Torre de Fornells Atalaya de Monte Toro Torre de Sanitja Torre de Illa Sargantana Torre d´Addaia (Torre de Cala Molí) Torre Rambla Torre de sa Mesquida Torre de sa Princesa / Torre de Cala Teulera (Torre de la Mola) / Torre de Sant Felipet Torre d´en Penjat (Hangmans Tower) Torre d'Alcaufar Son Ganxo (Punta Prima Tower) Torre de Atalis (Torre de Son Bou) Torre des Castellar (Santandria Sa Caleta) Torre de Sant Nicolau Talaia de Bajolí Talaia S´Enclusa Torre de Sa Talaia (Atalaya de Torret, Sa Vigia) Torre d´en Quart Torre de Sargoçam Binisafua de Sa Torre Torre de Binifadet Torre de Sa Talaia (Torret) Torre de Trebalúger Torre Rafalet Petit
bod_cerveny obranné věže (18./19. stol.) věž 18.stol.           bod_ruzovy strážní (16. stol.) věž 16.stol.          bod_zluty středověké (14. stol.) věž 14.stol.  

Obranné věže (přelom 18. a 19. století)

Torre de Fornells

Torre de Fornells
Obrannou věž postavili ve Fornells Britové v roce 1801, sloužila k ochraně pevnosti Castillo de San Antonio před vyloděním nepřátelských lodí.
Věž, která byla původně v soukromém vlastnictví, vykoupilo v roce 1994 město Mercadal, věž byla rekonstruována a od roku 2000 slouží jako muzeum.

Torre de Sanitja

Věž postavili Britové v roce 1800 v severní části ostrova na výběžku Cavalleria. Uvidíte ji po levé straně cestou k majáku Far de Cavalleria. Věž je soukromá a je ve velmi špatném stavu. Nicméně procházka od silnice k věži (cca 1km) je velmi pěkná s nádhernými výhledy.
Torre de Sanitja Torre de Sanitja Torre de Sanitja

Torre de Illa Sargantana

Torre de Illa Sargantana
Věž postavili Britové v roce 1801 na ostrůvku Illa Sargantana v zátoce ve Fornells. Věž je v dobrém stavu, patří soukromému majiteli.
Foto: Google Street View

Torre d'Addaia (Torre de Cala Molí)

Torre d&acuteAddaia
Věž postavili Britové v roce 1800 v severní části ostrova v Port d'Addaia. V současné době je uzavřená a nemá žádné využití.
Foto: Google Street View

Torre Rambla

Věž byla postavená Brity kolem roku 1800 na východní části pobřeží na výběžku Es Colomar nad zátokou Cala Tamarells. Dnes leží v přírodní rezervaci S'Albufera des Grau. Věž je neudržovaná a pomalu se rozpadá.
Torre Rambla Torre Rambla Torre Rambla

Torre de sa Mesquida

Torre de sa Mesquida
Věž postavili Britové v roce 1800 na skalnatém výběžku nad zátokou Cala Mesquida. Má netypicky tmavou barvu díky použitému druhu kamene. Věž je soukromá a slouží jako sklad.

Torre de sa Princesa

Torre de sa Princesa Torre de sa Princesa
Věž postavili Britové v roce 1798 v severní části poloostrova La Mola. Věž bránila vylodění nepřátelských lodí v zátoce Es Freus. Prohlédnout si ji můžete při návštěvě pevnosti La Mola.

Torre de Cala Teulera (Torre de la Mola)

Torre de cala Teulera
Věž postavili Britové v roce 1799 na západní straně poloostrova La Mola v zátoce Cala Teulera mezi La Mola a ostrůvkem Illa del Llazaret. Zvenku si ji můžete prohlédnout při návštěvě pevnosti La Mola.

Torre de Sant Felipet

Torre de Sant Felipet
Věž stojí na strategickém místě na nejvýchodnějším cípu ostrůvku Illa del Llazaret v mahónském zálivu mezi La Mola a Es Castell. Byla postavená Brity v roce 1798. Vedle věže byly později přistaveny dvě malé budovy, které sloužily jako sklad materiálu pro obranu přístavu. Nyní jsou zde umístěny projektory, které v noci osvětlují pobřeží.

Torre d'en Penjat (Hangmans Tower)

Postavená Brity v roce 1798 na kopečku na jižní straně mahónského přístavu. Věž doplňovala pevnost Fort Marlborough a spolu s pevností Sant Felipe chránila vstup do zátoky Cala Sant Esteban. Kamenou zídkou byla spojena s pevností Marlborough.
V současné době je ve vlastnictví ministerstva obrany a slouží jako muzeum.
Torre d´en Penjat Torre d´en Penjat Torre d´en Penjat

Torre d'Alcaufar

Věž postavili Španělé v roce 1786 na jihovýhodním pobřeží ostrova. Je v dobrém stavu, nicméně pro veřejnost je uzavřena.
Torre d´Alcaufar Torre d´Alcaufar Torre d´Alcaufar

Son Ganxo (Punta Prima Tower)

Son Ganxo
Věž na jižním pobřeží Menorky naproti ostrůvku Isla del Aire byla postavena za nadvlády Španělů v roce 1785. Vzhledem je podobná věži Torre d'Alcaufar (obě věže byly postaveny ve stejné době).
V roce 2011 byla věž rekonstruována a slouží jako rekreační objekt.

Torre de Atalis (Torre de Son Bou)

Torre de Atalis (Torre de Son Bou)
Tato věž z roku 1805 je poslední věží, kterou na Menorca Španělé postavili. Věž byla zničena jen o tři roky později anglickým korzárem Lordem Cochranem. Věž stála na skalnatém výběžku Atalis mezi Santo Tomás a Son Bou na jihu ostrova. Dnes na místě zůstaly jen rozbořené pozůstatky podzemních částí stavby. Místo je ale nádherné a rozhodně doporučujeme ho navštívit.

Torre des Castellar (Santandria Sa Caleta)

Torre des Castellar
Foto: Google Street View
Torre des Castellar


Věž byla postavena kolem roku 1800 v době britské nadvlády nad ostrovem. Stojí na skalnatém výběžku u zátoky Cala Santandria jižně od Ciutadelly. Věž pomáhala bránit hrádek Sant Nicolau. Zvláštností věže je vstupní podzemní chodba a vodní příkop kolem celé věže. Při pohledu z moře je věž poměrně nenápadná a to ji činilo pro nepřátelské lodě velmi nebezpečnou. Věž je v dobrém stavu a můžete si ji prohlédnout.

Torre de Sant Nicolau

Torre de Sant Nicolau
Tuto věž (nebo hrádek) najdete na nábřeží v Ciutadelle na jižní straně ústí ciutadellského přístavu. Byla postavena Španěly kolem roku 1680 a později dále přestavována. Spolu s věží Torre des Castellar (Santandria Sa Caleta) chránila ciutadellský přístav. Věž má kolem sebe příkop s padacím mostem, nahoře je zakončena věžičkou, která usnadňovala komunikaci s hradem Santa Agueda a s okolními obrannými věžemi Talaia de Bajolí a Artrux. Pojmenována je po sv. Mikuláši, patronu námořníků.
V roce 1990 byla věž zrekonstruovaná podle plánů z roku 1782. Nyní patří městu Ciutadella, je v dobrém stavu a v sezóně si ji můžete prohlédnout.

Strážní věže (16. - 17. století)

Talaia de Bajolí

Talaia de Bajolí
Foto: www.menorca.info
Věž najdete v Cala'n Blanes na severu Ciutadelly asi 700 metrů severovýchodně od skalního mostu Pont des Gil. Byla postavena Španěly roku 1694.

Talaia de Artrutx (Talaia de sa Marjal)

Talaia de Artrutx
Věž byla postavena v 17. století na vrcholu výběžku mezi zátokou Es Talaier a zátokou Turqueta. Je v soukromém vlastnictví a chystá se její oprava.

Talaia S'Enclusa

Talaia S´Enclusa
Věž byla postavena v druhé polovině 18. století na druhé nejvyšší hoře ostrova. Jedná se o jednu z posledních strážních věží postavených na Menorce. Věž je ve špatném stavu, nějakou dobu byla používána jako požární stanice.

Torre de Sa Talaia (Atalaya de Torret, Sa Vigia)

Torre de Sa Talaia (Atalaya de Torret, Sa Vigia)
Foto: Google Street View
Tato věž je patří mezi strážní věže nebo rozhledny, je jednodušší a méně robusní než věže obranné. Věž je dvoupatrová, jedno patro bylo obytné, druhé sloužilo jako terasa pro kouřové nebo ohňové signály. První zmínky o věži jsou z roku 1624, kdy byla přesně postavena, se neví.
(Pozor, nezaměňovat - existuje i stejnojmenná věž obranná ze 14. století ležící v obci Torret.)

Středověké věže (14. století)

Atalaya de Monte Toro

Atalaya de Monte Toro
Foto: Google Street View
Středověká čtvercová věž ze 14. století stojí na nejvyšším místě ostrova - na hoře El Toro. Věž není přístupná, slouží k uchycení telekomunikační techniky.

Torre d’en Quart

Torre d’en Quart

Středověká čtvercová věž ze 14. století postavená za vlády Alfonsa III. na ochranu obyvatel proti pirátům leží severně od Ciutadelly při cestě na Cala Morell. V současné době je soukromá a je v ní umístěna prodejna sýrů a dalších místních výrobků.

Torre de Binixiquet

Torre de Binixiquet
Foto: wikipedia.org
Středověká čtvercová věž byla přestavěna a je součástí soukromé usedlosti. Usedlost stojí na soukromých pozemcích v obci Binixiquer mezi Sant Climent a Cala en Porter. Ze silnice není vidět.

Torre de Sargoçam

Torre de Sargoçam
Foto: Google Street View
Středověká věž ze 14. století je v současné době součástí soukromé usedlosti. Leží na Camí de Cavalls, asi 300m od křižovatky Camí de Cavalls se silnicí Sant Climent - Binidalí.

Binisafua de Sa Torre

Binisafua de Sa Torre
Foto: Google Street View
Středověká kulatá věž pravděpodobně ze 14. století je v současné době součástí soukromé usedlosti a není veřejně přístupná. Zahlédnout ji můžete po levé straně silnice s’Ullestrar - Binisafúller.

Torre de Binifadet

Torre Binifadet
Foto: Google Street View
Tato středověká věž patří mezi nejstarší věže na ostrově. Věž byla postavena ve 14. století, má dvě patra a byla vysoká 12 metrů. Nyní stojí na soukromé zahradě a je součástí obytného domu v Sant Lluis.

Torre de Sa Talaia (Torret)

Torre de Sa Talaia (Torret) Torre de Sa Talaia (Torret)
Foto: Google Street View
Další středověká věž pravděpodobně ze 14. století. Nyní je součástí obytného domu v ulici Camí de Torret v obci Torret jižně od Sant Lluis.

Torre de Trebalúger

Torre de Trebaluger
Foto: Google Street View
Další středověká věž, opět součástí obytného domu, tentokrát v ulici Camí de sa Torre v obci Trebalúger východně od Sant Lluis.

Torre Rafalet Petit

Torre Rafalet Petit
Foto: Google Street View
Středověká čtvercová věž byla přestavěna a je součástí soukromé usedlosti. Stojí na soukromých pozemcích východně od Sant Luis.