headerphoto

Prehistorické památky - navety

Naveta des Tudons
 
Mapa Menorky - navety Naveta des Tudons Navety Rafal Rubí Navety L'Argentina, Llumena
Navety jsou kamenné stavby ve tvaru obrácené loďky. Byly stavěny nejprve jako obydlí, později byly používány jako pohřební komory.

V období talaiotické kultury se začalo pohřbívat do bárkových hrobů tzv. navetas, které byly v mnoha případech postaveny v blízkosti osad. Jednalo se o malé kamenné stavby s miniaturním vchodem, které svým tvarem připomínají převrácenou loď. Nejstarší navetas vznikaly již v pozdním pretalaiotickém období, měly oválný nebo kulatý půdorys a sloužily pouze jako obydlí. Později se jejich půdorys protáhl a teprve v období talaiotické kultury se navetas staly místem posledního odpočinku. Bárkové hroby měly dvě patra, horní podlaží sloužilo k vysoušení mrtvol a spodní jako kostnice. Předpokládá se také existence vstupní chodby. Na rozdíl od pretalaoytických staveb se tyto bárkové hroby dochovaly v dobrém stavu až do dnešních dnů. Stejné bárkové hroby nebyly nalezeny na žádném jiném místě na světě a jsou dodnes předmětem archeologických výzkumů.

Zdroj: http://www.menorca.cz