headerphoto

Prehistorické památky - talaioty

Talayot Cornia
 
Mapa Menorky - talayoty Talayoty Montefí 1, 2 a 3 Talayot Torrellafuda Talayot Sant Agustí Vell (Ses Talaies) Talayot Torre d´en Gaumes Talayot So na Cacana Talayot Talati den Dalt Talayoty Torellonet Vell - Torello 1 a 2 Talayot Cornia Talayot Trepucó Talayot Trebaluger Talayot Sa Torreta de Tramuntana (Torre Blanca)
Talaioty jsou mohutné kamenné stavby vystavěné většinou na návrších, které zřejmě sloužily jako strážní věže.

Tento druh staveb se začíná stavět na Menorce již kolem roku 1 500 př. n. l. Talaiot stojí většinou na malém vršku, má tvar kuželovité věže a je postaven z kamenů pravidelných rozměrů, které se směrem nahoru zmenšují. Některé talaioty dosahují rozměru ve výšce a průměru až 12 metrů. (Torelló, Trepucó, Torre d´en Galmes). Zajímavé je, že slovo talaiot mělo prý původně hanlivý přídech, protože označovalo polorozpadlé strážní věže - atalayas. Téměř všechny talaioty, které se až dodnes zachovaly, mají masivní konstrukci a jen výjimečně umožňují přístup do interiéru (Sant Agustí). Předpokládá se však, že v době své výstavby měly talaioty uvnitř chodby a zákoutí, ze kterých se dalo vystoupit do rozlehlejší místnosti. Vnitřní struktura talaiotů však bohužel nebyla zachována. Stavby měly pravděpodobně hlavně obrannou funkci. Existuje však i hypotéza, že prázdný interiér mohl sloužit k ukládání předmětů cenných pro společenství a v případě útoku mohlo horní podlaží sloužit jako útočiště pro nejbezbrannější obyvatele osady. Nálezy lidských ostatků také dokazují, že mohly být využívány jako pohřebiště. Menorské talaioty mají souvislost s podobnými stavbami na Sardínii či Korsice.

Zdroj: http://www.menorca.cz